Supstrat

Svi ljubitelji kaktusa bilo mali ili veliki odgajivači imaju svoj način pripreme supstrata. Iako ponekad to doseže nivo teorije, svako smatra da je njegova smesa najbolja. Budući da kaktusi uglavnom rastu na pustim terenima i bez puno organskih materija u zemlji mi preporučujemo da supstrat napravite od delova:  Granuliranog peska, ilovače, drobljene (dobro isprane) cigle, treseta, humusa, a kada postoji mogućnost nabavke i perlita, vermikulita, bimsa i sl. Pesak kao i drugi mineralni sastojci će dati supstratu odgovarajuću poroznost, brže oticanje viška vode, tj. dobru drenažu. Ilovača daje pored mineralnog sastava dodatnu stabilnost biljci prilikom sadnje, dok udeo tresta, humusa, komposta, daće odgovarajući pH supstatu i organske materije potrebne za normalan rast i razvoj biljaka. Tek sa iskustvom i eksperimentisanjem dobićete vaš najbolji supstrat koji će biti jedan od osnova ovago hobija.