Vegetacija (Rast):

Stvarni početak vegetacije ni najbolji uzgaijivači ne mogu tačno odrediti. To je proces koji prevashodno zavisi od klimatskih uslova tokom zimskih i prvih porećnih dana i karakteristična je za vrstu. Elem, krajem duge i hladne zime, kod nekih je to mart mesec, a kod nas nekad i prvi maj, preporučuje se “budjenje” biljaka, tj. prvo polivanje bude toplom vodom, čime se pospešuje korenov sistem, i lepšte i intenzivnije cvetanje, i početak rasta. Budući da u ovo vreme sunce već intenzivno sija, treba voditi računa da ne dodje do razvoja opekotina na nežnom epidermisu biljaka, sto će ostaviti neugledne fleke i ožiljke na biljkama.