Uvod

Prilagodjavajući se zubu vremena i uslovima oštre klime, kaktusi su doživeli znatno veće promene u rastu i razvoju o drugih biljaka biljnog carstva. Njihov razvoj kao biljaka raznih klimatskih područja kretao se u smeru smanjenja slobodne površine tela, dok su listovi pretrpeli znatno veće promene preobrativši se u bodlje ili čak duge vlasi. Zbog različitih klimatskih regiona u kojima se mogu naći obiluju bogatstvu oblika, boja i izvanredno lepim cvetovima.
U prirodi ove biljke rastu u tropskim i subtropskim regijama, ali i u stepama, brdima pa i planinama preko 4500m nadmorske visine.  U našim uslovima i ćudima naše klime, mi kaktuse gajimo manje-više na jedan isti način.